Voor wie?

  • Misschien heb je inmiddels in je leven ervaren dat er een heel andere wereld van wijsheid, liefde en leven te ontdekken valt en heb je behoefte aan een verdiepende vervolgstap op jouw spirituele pad…
  • Misschien ben je getroffen door een ervaring met de verborgen kracht en rijkdom die in het leven, in jou en in de wereld aanwezig is, en verlang je er verder mee in contact te komen ….
  • Misschien heb je van huis uit niet direct een spirituele/religieuze vorming meegekregen en voel je dat nu als een gemis, omdat je het vermoeden hebt dat er een hele rijke, kostbare wereld te ontdekken is, die mensen helpt te leven. Een schat aan beproefde richtingwijzers op levensvragen, levenservaringen. Richtingwijzers, die je meer en meer in contact brengen met het Leven zelf, grond geven, thuis brengen….
  • Misschien ben je er aan toe om het komende jaar structureel tijd vrij te maken voor een verdiepende vervolgstap op je spirituele weg. Ruimte scheppen om je hieraan te wijden. Elke maand een vrijdag en een zaterdagochtend hiervoor ‘vrij kruisen’ in je agenda ….

Als je tussen de 20 en 40 jaar oud bent, en er op het bovenstaande één keer ‘ja’ klinkt vanuit jou, dan is het Leerjaar Spiritualiteit misschien wel  wat voor jou.

Het doel van het Leerjaar Spiritualiteit van de Westerhelling is om jonge mensen, de huidige generatie twintigers en dertigers, te leren de reeds aanwezige spiritualiteit in hun dagelijks leven te herkennen, deze te voeden en verder vrij vorm te laten vinden.