Opzet

Negen tweedaagsen rondom kernthema’s
Het Leerjaar Spiritualiteit bestaat uit negen tweedaagsen, die elk een hele vrijdag en een zaterdagochtend beslaan. In elke tweedaagse staat één thema centraal. Er kunnen maximaal twintig mensen deelnemen.

Op de vrijdagmorgen verkennen we eerst met elkaar het thema, de ervaringen en de vragen van de deelnemers. Vervolgens luisteren we naar, en gaan in gesprek met een gastspreker: een vrouw of man die op haar of zijn manier nieuwe diepte geeft aan het thema.

Daarna is er op de vrijdagmiddag tijd voor persoonlijke verwerkingsopdrachten (in stille tijd) en uitwisseling met elkaar. Hiervoor wordt de groep ingedeeld in twee prakticumgroepen, van elk maximaal tien deelnemers. In deze groepen is er ruimte voor de uitwisseling van de persoonlijke verwerkingsopdrachten onder deskundige begeleiding. De prakticumgroepen zullen het hele jaar hetzelfde zijn.

Op de zaterdagmorgen is er ook ruimte voor meer speelse leer- en verwerkingselementen en verdere verdieping in de prakticumgroepen.

Stilte en Aandacht –  eigen aan het aanbod van de Westerhelling – zullen ook in het Leerjaar Spiritualiteit een belangrijke rol spelen.