Kosten

De afgelopen tijd hebben mensen die willen deelnemen aan het Leerjaar Spiritualiteit verrast gereageerd op de hoge deelnemersgelden. Het is een begrijpelijke reactie. Deelnemers aan de activiteiten op de Westerhelling zijn niet gewend aan de deelnemersgelden die gevraagd werden.

Het bestuur streeft er naar om de kosten en de inkomsten van aciviteiten meer in evenwicht met elkaar te brengen. Tegelijk is het belangrijk dat bijvoorbeeld het Leerjaar Spiritualiteit voor iedereen toegankelijk blijft. Een grote prioriteit blijft immers dat de Westerhelling een plek is waar jonge mensen graag komen om zich te verdiepen in wezenlijk levensvragen.
 
Het bestuur heeft daarom besloten om de deelnemersgelden naar beneden aan te passen en dezelfde bijdrage te vragen als voor het tweede Leerjaar Spiritualiteit.

De deelnemersgelden voor het Leerjaar Spiritualiteit 2019 – 2020 bedragen:

€ 200,- ,
€ 300,-  of
€ 400,-.

Je kunt zelf bepalen welk bedrag je wilt overmaken.
Voor mensen die graag willen overnachten, vragen we 5 euro extra per overnachting.

Als het tarief van het Leerjaar voor jou de reden is om niet deel te nemen, voel je dan vrij om contact met ons op te nemen.

Je kunt in termijnen betalen, als je dit wilt kun je dat op het aanmeldingsformulier aangeven.

De kosten bestaan uit maaltijden en koffie en thee; een gastspreker voor iedere vrijdagmorgen; begeleiding in prakticumgroepen op de vrijdagmiddag en zaterdagmorgen; een ‘workshop’ op de zaterdagmorgen (creatieve verwerking); en de algehele leiding en verzorging. Als je gebruik maakt van de overnachtingen, vragen we € 5,- extra per tweedaagse, dus € 45,- extra.

De reëele kosten van het Leerjaar zijn € 1.300,- per persoon. De tarieven die we in rekening brengen zijn laag zodat ook mensen met een kleiner budget kunnen komen. Als je het kunt missen zouden we het daarom erg op prijs stellen als je wat extra’s betaalt, zodat we lage tarieven kunnen blijven vragen.