Ervaringen van Pleun

Het Leerjaar is voor mij niet in woorden samen te vatten omdat het veel verbinding, inzichten, hobbels, dankbaarheid en ruimte in zich heeft. Hieronder mijn ervaring in het kort.

Het Leerjaar begon voor mij wat onwennig; waar ik zelf gewend was snel snel snel te gaan en actie te ondernemen, werd ik daar elke keer in alle rust ontvangen. Er werd ruimte en tijd genomen voor de opening. Er werd ruimte en tijd genomen voor een stukje tekst. Er werd ruimte en tijd genomen om je eigen wijsheid rondom het thema op te schrijven. En er werd tijd genomen om dat te bespreken. Alles werd met alle ruimte en aandacht besproken, beschreven of ervaren. Omdat dit niet was hoe ik gewend was om te leven, vond ik het moeilijk hier in mee te gaan en ervaarde ik soms weerstand. Ook hier werd ruimte en tijd voor genomen.. En volgens mij ligt precies daar de mooie kern van wat het Leerjaar mij heeft gebracht. Alles mag er zijn. En alles kan er ook zijn, als je jezelf daar ruimte voor geeft. Dit heeft mij veel verdieping gebracht en het besef dat snel willen gaan mij niet altijd brengt tot wat ik daadwerkelijk wil of kan.

Door stil te staan bij de vanzelfsprekendheden die in deze maatschappij soms vergeten worden door alle drukte van de dag, ontstaat er bewustwording en dankbaarheid. Daarnaast heeft het Leerjaar me ook geraakt, omdat ik hierdoor ook heb stilgestaan bij dingen waar ik liever aan voorbij ging… Ondanks dat dit geen makkelijke processen zijn geweest, bracht het wel opluchting en verlichting. Het is mooi om te zien hoe simpele vormen die we gebruikten van aandacht, tijd, schrijfopdrachten en gesprekken hieraan hebben kunnen bijdragen.

Daarnaast heeft de groepsdynamiek mij erg veel gebracht. Zowel in de gehele groep als wanneer we in de practicumgroepen aan de slag gingen. Er ontstond een gevoel van verbondenheid en ik heb het gevoel gehad dat ik gedragen werd. Ik werd gezien en ik heb anderen gezien. Dit gaf moed wanneer het soms zwaar was en vreugde als we samen konden delen, lachen en verlichten.

De thema’s die zijn aangesneden in het Leerjaar zijn interessant. Van ‘’simpele thema’s’’ als Stilte en Tijdsmanagement, tot diepere thema’s als Verlangen naar Leven en Waar geloof ik in? De gastsprekers hebben mij kunnen inspireren in de thema’s en op basis daarvan vormde iedere tweedaagse zich. De combinatie van het verhaal van een gastspreker, de gesprekken in de groep en de tijd en opdrachten voor jezelf hebben er voor gezorgd dat de tweedaagsen altijd waardevol zijn geweest.

Ik ben erg dankbaar voor een mooi en leerzaam Leerjaar. Nog regelmatig komen bepaalde thema’s of inzichten terug of kan ik daar op terugpakken. Ik sluit graag af met een quote die in het Leerjaar vaker terug is gekomen en die mij, na wat weerstand natuurlijk :), rust en acceptatie geeft in mijn leven: geef leegte de tijd om ruimte te worden.

Dank je wel,
Pleun